Lithuanian literature

Lithuanian literature, writers and poets

Lituanus
The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences (English)

Lithuanian Classic Literature Anthology

Lithuanian Literature and Folklore. Lithuanian poetry. Lietuvių literatūros
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra valstybės mokslo institutas, vykdantis ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros tyrimus. Institutas kaupia, saugo, sistemina ir skaitmenina vieną gausiausių pasaulyje lietuvių literatūros ir tautosakos archyvų, skleidžia žinias apie šį paveldą bei jo tyrimus visuomenėje.

Lithuanian poetry. 
A Selection of poets in Lithuania.

Wikipedia entry on Lithuanian literature.

Writers
The Website of Lithuanian Professional Writers

Advertisements

Send your comments and suggestions